Wprowadzenie do sterydów

- Apr 26, 2019-

Steroidy są ogólnym określeniem dla dużej klasy cyklopentnych skondensowanych uwodornionych pochodnych fenantrenu szeroko rozpowszechnionych w świecie biologicznym. Znany również jako sterydy, steroidy. Związki steroidowe są wolne od związanych kwasów tłuszczowych i są niezmydlającymi lipidami; takie związki są klasyfikowane jako izoprenoidy i powstają w wyniku cyklizacji tricyklicznej, po której następuje rekombinacja wewnątrzcząsteczkowa i modyfikacja chemiczna.


Sterydy obejmują sterole (takie jak cholesterol, lanosterol, sitosterol, sterol, ergosterol), kwasy żółciowe i alkohole żółciowe, hormony steroidowe (takie jak hormony kory nadnerczy, androgeny, estrogeny), ekdyson owadów, glikozydy nasercowe i ligandy saponinowe oraz jad skorpiona.


Ponadto istnieją syntetyczne leki steroidowe, takie jak leki przeciwzapalne (prednizolon, deksametazon), leki steroidowe, które promują syntezę białek i doustne środki antykoncepcyjne.


Sterydy anaboliczne są podobne do syntetycznych męskich hormonów płciowych. Są klasą chemicznie syntetyzowanych pochodnych o podobnej strukturze i aktywności do ludzkiego androgenowego testosteronu.


27 października 2017 r. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem Światowej Organizacji Zdrowia opublikowała wstępną listę substancji rakotwórczych i sterydów androgenowych (anabolicznych) w wykazie substancji rakotwórczych klasy 2A.

Testosterone Propionate (5)